ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Župna crkva Presvetog Trojstva u Blagaju kroz svoju povijest preživjela je tri rata. Ozbiljnije je stradala u Domovinskom ratu, kad su uništene unutarnje i vanjske fasade, krov, oltarište, tavan, zvonik, prozori, vrata, sakristija, pod, električne instalacije itd. Uz crkvu potpuno je uništena i župna kuća koja datira iz 1911. godine. Obnova je trajala od 2010.-2013.g. Rad govori o karakteristikama crkve i njenog geološkog okruženja, jer je ovaj vjerski objekt, kao i većina njih iz tog vremena, izgrađen od najkvalitetnijeg prirodnog građevinskog materijala koji se mogao pronaći u blizini lokacije, a to je u ovom slučaju kamenolom Mukoša. Opisane su značajke geološke građe lokaliteta crkve i kamenoloma, kao i najvažnije karakteristike tenelije i miljevine. U završnom dijelu detaljno je objašnjena konstrukcija ove jednobrodne crkve koja se pruža u pravcu sjeverozapad – jugoistok.

Ključne riječi: crkva, obnova, geološka građa, tenelija i miljevina


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj