Broj 24, prosinac 2022., godište 12

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 24. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals), a u tijeku su
aktivnosti na uključivanju časopisa i u ostale baze. Izdavačka prava, te ona vezana uz
samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije
Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu.

Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 24. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za procjenu dnevne promjene temperature površine tla na području Jammu i Kashmir u Indiji, dan je pregled trenutnog stanja modela mehanike tla, analizirane su organizacijska struktura i organizacijska kultura poduzeća s područja Bosne i Hercegovine, dan je pregled određivanja optimalne metode iskopa tunela Zenica, obrađeni su elementi dizajna u antologijskim zagrebačkim zgradama 30-ih godina i dan je pregled i analiza megalitskih pretpovijesnih građevina.

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za sljedeći 25. broj čije se objavljivanje planira u lipnju 2023. godine.

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 PROCJENA DNEVNE PROMJENE TEMPERATURE POVRŠINE TLA U JAMUU I KAŠMIRU, INDIJA

PROCJENA DNEVNE PROMJENE TEMPERATURE POVRŠINE TLA U JAMUU I KAŠMIRU, INDIJA

 TRENUTNO STANJE MODELA MEHANIKE TLA

TRENUTNO STANJE MODELA MEHANIKE TLA

 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ORGANIZACIJSKA KULTURA – STUDIJA SLUČAJA BOSANSKO–HERCEGOVAČKOG PODUZEĆA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ORGANIZACIJSKA KULTURA – STUDIJA SLUČAJA BOSANSKO–HERCEGOVAČKOG PODUZEĆA

 ODREĐIVANJE OPTIMALNE METODE ISKOPA TUNELA ZENICA U FUNKCIJI MINIMALNIH OŠTEĆENJA STIJENSKE MASE LOŠIJEG KVALITETA IZVAN PROFILA ISKOPA

ODREĐIVANJE OPTIMALNE METODE ISKOPA TUNELA ZENICA U FUNKCIJI MINIMALNIH OŠTEĆENJA STIJENSKE MASE LOŠIJEG KVALITETA IZVAN PROFILA ISKOPA

 ELEMENTI DIZAJNA U ANTOLOGIJSKIM ZAGREBAČKIM ZGRADAMA 1930-IH GODINA

ELEMENTI DIZAJNA U ANTOLOGIJSKIM ZAGREBAČKIM ZGRADAMA 1930-IH GODINA

Autor(i): Cela Matan
 DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (I) - MEGALITSKE PRETPOVIJESNE GRAĐEVINE - PODJELA, VRIJEME I MJESTO NASTANKA

DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (I) - MEGALITSKE PRETPOVIJESNE GRAĐEVINE - PODJELA, VRIJEME I MJESTO NASTANKA