Sažetak: Temperatura površine tla odnosi se na izračun temperature tla koji se vrši s posebnim faktorima. Promjena temperature površine tla u području utječe i na klimu i vegetaciju. Vegetacijski indeks normalizirane razlike (NDVI) služi kao pokazatelj bujnosti vegetacije za procjenu vegetacijskog odnosa temperature površine tla (LST). Za proučavanje promjena LST-a u području istraživanja (Jamu i Kašmir) koriste se slike Landsat 7 ETM+ i Landsat 8 OLI TIRS za četiri godine (2005., 2010., 2015. i 2020.). Izračunavaju se korelacije između NDVI i LST. Kroz studiju je jasno da vegetacijski indeks normalizirane razlike ima glavnu ulogu u izračunu temperature površine tla. U ovom istraživanju, zabilježena promjena više temperature 2005. godine je bila 20°C, a 2020. godine najviša temperatura je bila 25°C. Ako govorimo o nižoj temperaturi, promjena je 1°C. I Jamu i Kašmir imaju polulistopadnu vegetaciju koja uključuje suptropske borove šume.

Ključne riječi: LST, klimatske promjene, lokalna klima, daljinsko ispitivanje, GIS, omjer pojasa


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)