Sažetak: Koridor Vc unaprjeđuje povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za razvoj gospodarstva. Autocesta koridor Vc u Bosni i Hercegovini se pruža od sjeverne granice s Republikom Hrvatskom od Svilaja do Čapljine na južnoj granici s Republikom Hrvatskom, u mjestu Bijača. Tunel Zenica je dio autoceste Koridora Vc na području općine Zenica i predstavlja trenutno najduži iskopani tunel ukupne dužine 3.330 metara. Radovi na iskopu izvođeni su kombinacijom miniranja i strojnim iskopom. Iskop tunela izvođen je u sedimentnim tvorevinama (flišolika gornjo vrandučka serija 2JK). Iskopom tunela miniranjem s prilagođenim bušačko-minerskim parametrima u stijenskoj masi lošijeg kvaliteta postižu se optimalniji rezultati u odnosu na strojni iskop.

Ključne riječi: tunel, stijenska masa, strojni iskop, bušenje, miniranje, prekoprofilni iskop


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)