ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomislav Leovac

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, dipl.ing.građ.


Radovi ovog autora:

 ANALIZA STABILNOSTI I RJEŠENJE ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME NA LOKACIJI

ANALIZA STABILNOSTI I RJEŠENJE ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME NA LOKACIJI "DP CENTAR" U KAONIKU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj