ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 17, lipanj 2019., godište 9
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Cilj ovog rada je prezentacija diplomske disertacije „Hotel Lišanj arhitekta ignjata Fischera, Novi Vinodolski“ na jugu Primorsko-goranske županije u blizini Crikvenice, sagrađenog 1923. godine u duhu Carske arhitekture. Autor hotela je poznati zagrebački arhitekt Ignjat Fischer koji je projekt napravio prije raspada Austro Ugarskog Carstva 1917. godine. U radu se analizira povijest hotela Lišanj koja se isprepliće s razvojem turizma u Novom Vinodoslkom. Analiza je fokusirana na povijesnu građevinu hotela Lišanj. Pored pregleda razvoja turizma na ovom području, analizirana je fazna dogradnja hotelskog kompleksa, te rekonstrukcija povijesne zgrade u nekoliko navrata do danas, a dana je i funkcionalna analiza te usporedba sa hotelom Esplanade u Crikvenici slične povijesti. Metoda rekonstrukcije temeljila se na „adiciji“ suvremene arhitekture, koja se trebala podrediti ambijentu u kojem nastaje. Slaba usklađenost i kvaliteta dograđenih sadržaja vjerojatno je razlog radi kojeg se hotelski lanci danas intuitivno reklamiraju prvenstveno povijesnim građevinama. Iako je i Carska arhitektura težila ujednačenosti arhitektonskog izričaja, s vremenskim odmakom ove građevine daju dodanu vrijednost još uniformiranijoj suvremenosti svjedočeći o slojevitosti povijesti prostora.

Ključne riječi: Hotel Lišanj, Ignjat Fischer, Novi Vinodolski, Hotel Esplanade u Crikvenici


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj