ISSN 2232-9080

 
 

Cela Matan

dr. dipl. ing. arh.
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci


Radovi ovog autora:

 HOTEL LIŠANJ ARHITEKTA IGNJATA FISCHERA, NOVI VINODOLSKI

HOTEL LIŠANJ ARHITEKTA IGNJATA FISCHERA, NOVI VINODOLSKI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres