ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Zbog široke i uspješne primjene linearne modalne analize (LMA), ne samo u dinamici konstrukcija, već praktično u svim područjima prirodnih i tehničkih znanosti, nastoji se njezin jednostavan koncept protegnuti na nelinearne dinamičke sustave. To je dovelo do formulacije nelinearne normalne analize (NMA), koja ima potencijal da postane snažan alat u analizi realnih dinamičkih sustava. U ovom radu je prikazana usporedba jednostavnih linearnih i nelinearnih sustava, te koncept nelinearnih normalnih modova (NNM). Za realnu procjenu dinamičkih parametara nužna je eksperimentalna modalna analiza, koja zatim u kombinaciji s nelinearnom analizom može dati realne rezultate.

Ključne riječi: linearna modalna analiza, nelinearna modalna analiza, nelinearni normalni modovi, eksperimentalna modalna analiza


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj