ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 17, lipanj 2019., godište 9
Tip rada: Pregledni rad

Sažetak: Montažni način gradnje smatra se najrazvijenijim oblikom industrijskog građenja. Kod montažnog građenja elementi se najčešće proizvode u stacionarnom pogonu po industrijskim načelima i zatim se transportiraju na gradilište gdje se montiraju i finaliziraju u gotov objekt. Nezainteresiranost ili nerazumijevanje graditelja, loša društvena percepcija, nedovoljna ulaganja u istraživanja i razvoj montažnog građenja identificirani su kao najveći razlozi nedovoljne primjene takve gradnje, međutim, unatoč navedenom, montažno građenje sve se više primjenjuje u cijelom svijetu.

Ključne riječi: montažno građenje, montažni sustavi građenja, montažni elementi, sredstva za montažu


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj