ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 17, lipanj 2019., godište 9
Tip rada: Pregledni rad

Sažetak: U radu je izvršena osnovna statistička analiza, te analiza trenda za protoke zabilježene na vodomjernoj postaji Tisne Stine 1 na rijeci Cetini. Analiza je provedena metodama linearne i nelinearne regresije, Mann-Kendall testom te primjenom tzv. RAPS metode.

Ključne riječi: Cetina, sliv, krš, vodomjerna postaja Tisne Stine 1, protoci, regresijska analiza, Mann-Kendall test, RAPS, trend


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj