ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu se razmatraju nelinearne metode za proračun slijeganja plitkih temelja u pijesku. Jedna od njih se oslanja na konstitutivni odnos Hardening Soil Small uključen u računalni program Plaxis 2D. Ona ima značajan nedostatak u potrebi modeliranja nepoznate povijesti deformacije temeljnog tla prije simuliranja pokusnog opterećenja na plitkom temelju. To se može prevladati predopterećenjem tla tlakom koji daje dobro slaganje između izračunatih i izmjerenih slijeganja. Međutim, na takav način nije moguće napraviti predviđanja slijeganja tla jer povijest deformacije tla nije unaprijed poznata. U radu se pokazuje kako se Plaxisom 2D mogu napraviti predviđanja slijeganja tla kalibracijom proračuna prema jednostavnoj izravnoj metodi. U skladu s ovom jednostavnom metodom razvijena je nova izravna metoda na temelju rezultata 16 pokusnih opterećenja izvedenih na 4 lokacije. Važna prednost ove nove metode je to što na odgovarajući način uzima u obzir ponašanje tla pri vrlo malim deformacijama.

Ključne riječi: plitki temelji, slijeganja, krutost tla, početni modul smicanja, rezultati pokusnog opterećenja, nova metoda proračuna slijeganja, vrlo male deformacije


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj