ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je, na početku, dan opći prikaz problema izgradnje brana – formiranja akumulacija u krškim terenima, zatim specifičnosti krških terena, specifični inženjerskogeološki problemi i mjerodavni činioci uticaja krškog procesa i njegovih tvorevina na izgradnju brana u njima. Izgradnja brana u krškim terenima predstavlјa poseban problem koji zahtjeva dopunske uvjete u odnosu na uvjete u ostalim terenima, te je zbog toga neophodna posebna opreznost tokom inženjerskogeoloških istraživanja, ali i izgradnje i eksploatacije. U krškim terenima postoje brojni, složeni, raznovrsni pa i specifični inženjerskogeološki problemi, skoro uvijek nešto drugačiji, na svakoj novoj lokaciji, koji se moraju uzeti u obzir pri izgradnji brana. Na kraju rada daju se karakteristični primjeri inženjerskogeološkog rizika izgradnje brana u krškim terenima, iz inozemne i domaće prakse, gdje su sanacioni radovi dali pozitivna rješenja, ali i primjeri gdje ni obimni i dugotrajni sanacioni radovi sa velikim financijskim sredstvima, nisu dali zadovolјavajuće rezultate. Posebna pažnja posvećena je riziku proviranja vode iz akumulacije.

Klјučne riječi: inženjersko-geološki i geotehnički problemi, izgradnja brana, krški tereni


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj