Sažetak: Vila Mosinger u Zagrebu (1930. - 1931.; Pantovčak 112) prva je vila arhitekta Vladimira Šterka izvedena s pročeljima bez dekoracija. To potvrđuje Šterkovo opredjeljenje modernizmu. Do Drugog svjetskog rata vila je bila u vlasništvu židovskih obitelji Mosinger i Mayer. Nakon uspostave NDH vila je rekvirirana, a nakon uspostave komunističke vlasti podijeljena je na tri stana. Godine 1966. vili je dograđena garaža, a 1982. drugi kat. Projekt obnove i rekonstrukcije zapuštene vile u ruševnom stanju započeo je 2019. na nalog novog vlasnika. Geotehnički istražni radovi i statički pregled utvrdili su da je vilu potrebno srušiti. Konzervatorsko - restauratorski istražni radovi utvrdili su originalni, prvi i najstariji sloj iz 1930. - 1931. za obnovu i prezentaciju. Odabrana je metoda djelomične faksimilne obnove, dok se drugi kat oblikuje suvremeno. Zadržani su vanjski gabariti prema postojećem stanju u skladu s utvrđenim mjerama zaštite Povijesne cjeline Grada Zagreba u kojoj se vila nalazi.

Ključne riječi: obnova; rekonstrukcija; vila Mosinger; Vladimir Šterk; moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih godina


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)