Sažetak: Na području Hercegovine nalazi se veliki broj zidanih objekata, čija starost premašuje 50 godina. Uglavnom se radi o manjim objektima, s jednom do dvije etaže, dok su nosivi zidovi uglavnom od obrađenog kamena u vapnenom mortu. Malo kasnije javljaju se i veći objekti s nosivim zidovima od opeke, i betonskih blokova u produžnom mortu. Stropne konstrukcije uglavnom se sastoje od drvenih hrastovih greda, oslonjenih na nosive zidove, s daščanom oplatom s gornje strane i mortom, po pletivu od trske, s donje strane. Takve konstrukcije su iznimno osjetljive na potresno djelovanje, te gotovo sigurno ne bi mogle izdržati projektno potresno opterećenje, bez značajnih oštećenja i rušenja. U ovom radu izvršena je nelinearna statička analiza konstrukcije jednog takvog objekta. U prvoj analizi izvršena je provjera postojećeg stanja, a u drugoj provjera djelomično ojačane konstrukcije. Iz analize je vidljivo da takvo ojačanje značajno poboljšava nosivost, dok je povećanje deformabilnosti (duktilnosti) znatno manje zbog jako velike krutosti ovakvih konstrukcija.

Ključne riječi: zidani zidovi, potresno djelovanje, nelinearna statička analiza, ojačanje konstrukcije


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)