Sažetak: U ovoj studiji su analizirane promjene u koncentraciji zagađujućih plinova dušikovog dioksida (NO2), ugljen monoksida (CO) i sumpor dioksida (SO2) između lipnja 2019. i lipnja 2021. godine, u vrijeme pandemije COVID-19. U tu svrhu, mjesečni i godišnji prosjeci vrijednosti Sentinel-5P TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) su izračunati na Google Earth Engine (GEE) platformi. Prema rezultatima dobivenim korištenjem GEE platforme, prosječne vrijednosti gustoće stupaca NO2, CO i SO2 u Mramornoj regiji između odabranih datuma iznosile su 8,40E-05 mol/m2, 3,23E-02 mol/m2, odnosno 3,75E-04 mol/m2. Tijekom lockdowna, ove vrijednosti su se smanjile na 7,84E-05 mol/m2, 3,05E-02 mol/m2, odnosno 2,75E-04 mol/m2. Prema TROPOMI podacima, ove tri vrijednosti gustoće plina su pokazale trend smanjenja tijekom lockdowna uslijed COVID-19 pandemije. Međutim, tijekom 25-mjesečnog ispitivanja općenito, ove tri vrijednosti emisije plinova pokazale su trend rasta zbog rasta stanovništva, industrijalizacije i povećanja gustoće prometa.

Ključne riječi: Sentinel-5P, TROPOMI, NO2, CO, SO2, Google Earth Engine, COVID-19


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)