Sažetak: Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama regulira se tržište flaširanih voda dok se Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju određuju standardi kvalitete vode te tri kategorije parametara (mikrobiološki, kemijski i indikatorski). Mikrobiološki parametri pokazuju stupanj onečišćenja vode mikroorganizmima, dok kemijski pokazuju stupanj onečišćenja vode različitim kemijskim tvarima. Prirodna izvorska i prirodna mineralna voda imaju određeni kemijski sastav kod kojeg koncentracije pojedinih elemenata imaju propisanu maksimalno dopuštenu količinu. Ukoliko koncentracije pojedinih elemenata prelaze maksimalno dopuštenu količinu, mogu štetno djelovati na ljudski organizam. Sve kategorije flaširanih voda (stolna, izvorska i mineralna) mogu biti gazirane i negazirane, što ovisi o sadržaju ugljikovog dioksida (CO2). Zbog crpljenja i flaširanja vode za piće te poboljšanja kvalitete pitke vode, potrebno je kontinuirano provoditi analize kojima se dokazuje zdravstvena ispravnost vode za piće.

Ključne riječi: voda, stolna, mineralna, izvorska, kemijski sastav


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)