ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U prvom dijelu rada je prikazana zastupljenost dolomita u b-h kršu, kao i aktivna i potencijalna ležišta dolomita za AGK raznih trgovačkih naziva („Rujan“, „San“, „Gradac“), s raspoloživim rezultatima njihovih ispitivanja. U završnom dijelu rada dan je kratak povijesni osvrt na primjene dolomita kao AGK u Hercegovini, o čemu svjedoče mnogi nadgrobni spomenici, ali i neke vjerske, te stambene građevine. Zadnjih par desetljeća, svojom ljepotom tekstura i boja, te kvalitetom u izradi, dolomit je dosta korišten u unutarnjem i vanjskom oblaganju brojnih objekata u Hercegovini, kao i na nekoliko regionalnih projekata arhitekture duž jadranske obale, u Republici Hrvatskoj i Republici Crnoj Gori. U završnom dijelu rada dani su odgovarajući zaključci vezani za primjenu dolomita kao AGK.

Ključne riječi: arhitektonsko-građevni kamen, prirodni kamen, Hercegovina, dolomit, dolomitna breča, „Rujan“, „San“, „Gradac“, „Rodolit“, ispitivanje kamena, IGH-Mostar


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)