ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Utjecaj smanjenja razine podzemne vode igra važnu ulogu u intruziji morske vode u obalne vodonosnike. Intruzija morske vode postaje glavno ograničenje za korištenje slatke podzemne vode u obalnim vodonosnicima. Cilj ovoga rada je laboratorijskim eksperimentom uspostaviti model simulacije procesa intruzije morske vode u poroznom obalnom vodonosniku, te generirati skupove podataka za opisivanje intruzije slanog klina u poroznom mediju u ovisnosti o vremenu. Eksperiment je odrađen s jednim poroznim medijem određene poroznosti i sa stalnim hidrauličkim gradijentom. Eksperiment je pokazao da je najveća intruzija slanoga klina na samome početku eksperimenta, te da je miješanje slatke i slane vode neznatno. Vremenom promjene slanog klina postaju neznatne i klin doseže stanje ravnoteže. Rezultati ovoga eksperimenta će pomoći u budućem planiranju rješavanja problema intruzije slane vode u obalne vodonosnike.

Ključne riječi: intruzija morske vode, laboratorijski eksperiment, klin slane vode, obalni vodonosnik, podzemna voda


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)