ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazan pokušaj opisivanja i prilagodbe modela rada zidanih konstrukcija podvrgnutih postupcima ojačanja kompozitnim materijalima. Formiranje određenog modela sloma je povezano s vrstom ojačanja i njegovim položajem (ekstradosi, intradosi). Dani modeli nisu predviđeni da se koriste za proračune, već da pokažu ponašanje konstrukcije, i mogu činiti osnovu za procjenu djelovanja ojačanja primijenjenog u drugim slučajevima.

Ključne riječi: ziđe, svod, luk, analiza, model, ojačanje, kompoziti


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)