ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Vego

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, prof. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

Autor(i): Jaroslav Vego
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj