Sažetak: Ovaj rad predstavlja nastavak istraživanja utjecaja različitog modeliranja koeficijenta reakcije tla na odabrani statički sustav. U ovom radu izvršena je analiza ponašanja dvokatnog armiranobetonskog okvira za različite dimenzije temelja i različite vrijednosti koeficijenta reakcije tla. Prikazan je pregled vrijednosti ovih koeficijenata, koji predstavljaju krutost Winklerovih opruga, s obzirom na konkretnu geometriju plitkih temelja. Vrijednosti se razlikuju s obzirom na autora, a kao mjerodavna za komparaciju korištena je prosječna vrijednost. Rezultati numeričke analize za pojedinačni armiranobetonski dvokatni okvir dobivene su uporabom programa SE_Calc i Tower 8. Nakon dobivenih rezultata za svaki pojedinačni okvir, izvršeno je njihovo objedinjavanje i analiza.

Ključne riječi: Dvokatni ravninski okvir, koeficijent reakcije tla, Winklerove opruge, plitki temelji, numerička analiza, SE_Calc


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)