Sažetak: U radu je prikazan jedna mogućnost primjene Objektno orijentiranog modeliranja (OOM) u funkciji održivog upravljanja sustavom odvodnje upotrijebljenih otpadnih voda. Primijenjena tehnika (alat) za provedbu sustavne analize, modeliranje, simulaciju i analizu dobivenih rezultata je objektno orijentirano modeliranje (OOM) i programski paket STELLA, koji je prilagođen složenim i dinamičkim sustavima, kakav je sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U radu je korišten već izrađeni i primijenjeni model koji se sastoji od fizičkih komponenti sustava, modela količine vode i kakvoće vode sustava odvodnje, a zatim i nadograđenim i dijelom socio-ekonomskog sustava – sustav troškova rada i održavanja sustava. Ovakav metodološki pristup modeliranja (korištenjem modela) i oponašanjem realnog sustava (simulacijom), te analizom dobivenih rezultata simulacijskog toka, primjenom OOM-a, pokazao se kao koristan i učinkovit alat za upravljanje i analizu održivog upravljanja sustava odvodnje urbanih područja. Model i metodologija je predložena za analizu i širu primjenu složenih urbanih vodnih sustava.

Ključne riječi: odvodnja, pročišćavanje otpadnih voda, objektno orijentirano modeliranje, održivi razvoj


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)