Sažetak: U ovom radu se prikazuju rezultati istraživanja energetskih karakteristika koje se odnose na potrošnju toplinske energije školskih zgrada (osnovne i srednje škole) u regiji jug Federacije Bosne i Hercegovine (RJ FBiH). Istraživanje je provedeno prikupljanjem podataka iz dokumenata detaljnih energetskih pregleda na uzorku od 47 školskih zgrada u RJ FBiH i dio je šireg istraživanja čija je svrha analiza energetskih karakteristika školskih zgrada u FBiH i određivanje njihove povezanosti sa troškovima toplinske energije kroz razvoj novih modela koji omogućavaju jednostavniju i bržu procjenu troškova toplinske energije. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na loše energetske karakteristike postojećih školskih zgrada u RJ FBiH. Analiza potrošnje isporučene toplinske energije za grijanje pokazala je kako stvarna potrošnja iznosi 67% od proračunski potrebne i ukazuje na energetski jaz (gap) ili odstupanje između stvarnih i proračunskih vrijednosti potrošnje toplinske energije. Smanjenje potrošnje toplinske energije moguće je postići primjenom mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Ključne riječi: energetske karakteristike školskih zgrada, potrošnja toplinske energije, detaljni energetski pregled, energetski jaz


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)