Sažetak: Negativan utjecaj nepravilnog odlaganja prikupljenih i pročišćenih otpadnih voda postao je neizbježan. Osim izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za postizanje potrebnih ekoloških standarda postoji i potreba za ocjenjivanjem kontinuiranog rada sustava za pročišćavanje. U Iranu se pročišćene otpadne vode većinom koriste u poljoprivredi. Stoga korištenje otpadnih voda loših karakteristika kvalitete može ugroziti zdravlje. U ovoj studiji istražena je uspješnost modela neuronske mreže za predviđanje učinka uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Perkandabad u Mashhadu u Iranu. U tu svrhu prvo su utvrđeni faktori koji utječu na parametar UBPK kao jedan od pokazatelja kvalitete efluenta. U sljedećem koraku učinkovitost uređaja za pročišćavanje je predviđena i ocijenjena pomoću genetskog algoritma i ulaznih faktora mreže. Najveći koeficijent korelacije za parametar UBPK iznosio je 0,89%. Rezultati pokazuju da među ulaznim parametrima u modelu najveći utjecaj na ovo predviđanje ima količina onečišćenja organskim tvarima.

Ključne riječi: otpadne vode; neuronska mreža; uređaj za pročišćavanje; genetski algoritam; UBPK


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)