Sažetak: Potresi su prirodni događaji i prilično ih je lako i korisno pretvoriti u bogatstvo (nacionalno dobro), umjesto u katastrofu. Potresi uzrokuju katastrofu na zgradama/objektima temeljenim na zemljanim terenima. Ne postoji niti jedna studija slučaja potresa koji je izazvao katastrofu a da su objekti/zgrade temeljeni na/u kamenitom terenu koji nije pogodan za poljoprivredu. Međutim, gotovo svi kopneni potresi, osobito zone rasjeda s pomakom po pružanju i normalnih rasjeda, u konačnici stvaraju veći i deblji pokrov tla, koji se zagrijava (a) kinetičkom energijom koju proizvodi kretanje čestica i (b) višim geotermalnim gradijentom koji je svojstven aktivnim rasjednim zonama. Stoga bi ljudi trebali koristiti ravnice s plodnom zemljom za poljoprivredu, a okolna kamenita zemljišta za naseljavanje u skladu s preporukama majke prirode i državnih zakona te u skladu s maksimom „Voli prirodu, nikad je ne izazivaj“.

Ključne riječi: potres, geotehnika, stijene, plodnost tla, poljoprivreda


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)