ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Ovaj rad daje prikaz istraživanja urađenog u sklopu izrade diplomskog rada pod naslovom: „Hidraulička numerička analiza podzemnih voda na području lijevog zaobalja brane hidroelektrane Mostar“, koji je urađen i uspješno obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2020. godine. Hidroelektrana Mostar, u pogonskoj sprezi s HE Salakovac, vrši izravnanje protoka u nizvodnom toku rijeke Neretve. Na prostoru oko nasipa i dijafragme ima naznaka filtracijskih deformacija tla, te razvoja dominantnih pravaca strujanja podzemnih voda. U radu je ispitano područje lijevog zaobalja brane hidroelektrane Mostar u programu MAGNET 4 WATER, te izvršena je usporedba dobivenih rezultata s već postojećim verificiranim rezultatima iz programa DHI WASY FEFLOW kao i rezultatima s terena. Zaključeno je da je prostorni model pogodan za daljnja istraživanja i analize npr. kod monitoringa strujanja podzemnih voda na području, te kod analize rizika od pronosa zagađenja u podzemlju lijevog zaobalja HE Mostar.

Ključne riječi: hidroelektrana Mostar, tečenje podzemnih voda, MAGNET, FEFLOW, model


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)