ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu prikazani su rezultati statističke analize prikupljenih podataka o karakteristikama elemenata ovojnice, kao jednog od ključnih faktora koji utječu na potrošnju i troškove uporabe energije, školskih zgrada (osnovne i srednje škole) smještenih u regiji jug Federacije Bosne i Hercegovine (RJ FBiH). Analizirani su udjeli površina zidova, podova, stropova i otvora u ukupnoj površini ovojnice kao i toplinske karakteristike izražene preko koeficijenta prolaska topline ili U vrijednosti. Ovo istraživanje je provedeno prikupljanjem podataka iz dokumenata detaljnih energetskih pregleda na uzorku od 47 školskih zgrada smještenih u RJ FBiH koja ima mediteransku ili submediteransku klimu. Prosječna U vrijednost ovojnice iznosi 1,88 W/m2K, a rezultati ovog istraživanja ukazuju na jako loše toplinske karakteristike postojećeg stanja pojedinih elemenata ovojnice, iskazane preko U vrijednosti, koji su nekoliko puta veće od dopuštenih vrijednosti.

Ključne riječi: školske zgrade, karakteristike ovojnice, U vrijednost, razdoblje izgradnje, statistička analiza


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)