ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Regulacijski plan povijesnog gradskog područja Mostar obuhvata najvažnije aspekte očuvanja i razvoja povijesnih gradskih zona. Odredbe Regulacijskog plana odnose se i na uporabu zemljišta i objekata, koja ima za cilj zaštititi i revitalizirati tradicionalni način uporabe kao i zaštititi prirodne karakteristike područja [8]. S tim u svezi, unutar granica povijesnog gradskog područja Mostar postoji deset zona koje su podijeljene prema uporabi zemljišta i objekata a Zona 8 se odnosi na Neretvu kao zaštićenu obalnu zonu. Istraživanje je imalo za cilj definiranje uzroka i stanja raspadanja, oštećenja i stabilnosti stijena, zatim definiranje postojećeg stanja u pogledu geološke grade, te obilazak najkritičnijih dijelova, na kojima je neophodna sanacija.

Ključne riječi: geološka građa obale, zaštićeno područje, definiranje opterećenja, Bunur


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)