ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U svijetu postoji veliki broj modela kapaciteta kružnih raskrižja koji su svrstani u tri ključne skupine: empirijski modeli, teoretski modeli i mikroskopski simulacijski modeli. U Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj ne postoji pravilnikom propisani model kapaciteta kružnih raskrižja. Teoretski modeli kapaciteta izvedeni su iz teorije prihvaćanja vremenskih praznina. Zbog određenih nedostataka teorije prihvaćanja vremenskih praznina Brilon i Wu uvode novi koncept za analizu kapaciteta nesemaforiziranih raskrižja, pa time i kružnih raskrižja, zasnovan na teoriji konflikata i teoriji repova (queuing theory). U ovom radu se analiziraju tri najčešće korištena modela kapaciteta kružnih raskrižja u svijetu (HCM, Akcelik, Brilon-Wu), s različitim teorijskim pozadinama, kako bi se usporedili s direktno mjerenim kapacitetom na terenu u lokalnim uvjetima u Bosni i Hercegovini i time uvidile razlike u rezultatima primjene.

Ključne riječi: kapacitet, kružna raskrižja, direktno mjerenje kapaciteta


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)