ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Mnoge zidane konstrukcije nalaze se u potresno-aktivnim područjima u kojima je djelovanje potresnih sila razotkrilo njihovu povredljivost na iste. Iz razloga što su ovakvi objekti izgrađeni od kompozitnih materijala potrebno je obratiti pozornost na sve elemente konstrukcije koji ju čine. Cilj ovoga rada jeste prikazati postupak i rezultate proračuna zidane stambene zgrade kako bi se odredila njena potresna otpornost. Za analizu je korišten AmQuake software koji omogućuje dizajniranje i proračun zidanih objekata prema Europskim standardima i normama. Kroz proračun se korištenjem metode naguravanja prati odgovor sustava za rastuću horizontalnu sliku uz konstantno vertikalno opterećenje. Na osnovu rezultata proračuna dat je zaključak o provedenoj analizi.

Ključne riječi: zidane konstrukcije, potres, metoda naguravanja, numerički proračun


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)