ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazan projekt konstrukcije objekta naplatne postaje na autocesti. Predmetni objekt sastoji od dvije različite vrste konstrukcija, armiranobetonske skeletne konstrukcije prizemlja s ravnim krovom i čelične konstrukcije nadstrešnice. Iznad ravnog prizemnog objekta izdižu se dva armiranobetonska stupa na koja se oslanja nadstrešnica. To ujedno predstavlja i vezu betonskog i čeličnog objekta. Svi konstruktivni elementi proračunati su prema važećim Eurocode propisima i nacionalnim dodacima.

Ključne riječi: konstrukcija, armatura, čelični profili, opterećenje, nosivost, uporabljivost


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)