ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U članku je opisan tijek projektiranja i izvođenja vijadukta koji se nalazi na trasi brze ceste H4 Razdrto- granica Italije, dionica Razdrto-Vipavu. Trasa puta s geološko-geomehaničkog aspekta spada u najzahtjevnije u Republici Sloveniji. Vijadukt Lozice je padinski vijadukt sastavljen od dvije odvojene kontinuirane, prednapregnute konstrukcije sandučastog presjeka, dužina desnog objekata je 333,02 m, a lijevog 332,53 m. Temeljenje objekata na padini bilo je vrlo zahtjevno, budući da su se pomjeranja tla pojavila na dubini cca 26 m. Za osiguranje sigurnosti vijadukta vrši se stalno praćenje pomjeranja i monitoring praćenja deformacija i pomjeranja ovog područja za razdoblje od 10 godina.

Ključne riječi: monitoring, klizište, bunari, prednapregnuta konstrukcija


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj