ISSN 2232-9080

 
 

Imre Nagy

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, prof. dr. sc., dipl. geograf


Radovi ovog autora:

Korica od VIZUALNA PREKOGRANIČNA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG HRVATSKOG I MAĐARSKOG RIJEČNOG KRAJOLIKA

VIZUALNA PREKOGRANIČNA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG HRVATSKOG I MAĐARSKOG RIJEČNOG KRAJOLIKA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres