ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazan projekt i izgradnja novog cestovnog mosta preko rijeke Neretve na sjevernom dijelu grada Mostara. Ovaj most i prilazne ceste će omogućiti mnogo lakši promet iz grada Mostara prema sjevernom izlazu na magistralnu cestu M17. Most je gradski i jedan je od prvih četverotračnih mostova u BiH. Projektiranje prvih varijanti mosta počelo je davne 1982. godine, a izgradnja je započela 2008. godine. Početkom jeseni 2013. godine most je konstruktivno izgrađen, ali još je dosta nezavršenih radova na njemu, dok prilazna cesta u Sjevernom logoru nije još ni započeta.

Ključne riječi: Novi cestovni most u Mostaru, četverotračni most


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj