ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 15, lipanj 2018., godište 8
Tip rada: Prethodno priopćenje

Sažetak: Praćenje progresa izvedbe zemljanih radova uz točnu procjenu produktivnosti građevinskih strojeva omogućuje detaljan uvid u tijek izvedbe, ranu detekciju slabe produktivnosti, kao i svih ostalih mogućih nedostataka, povratnu informaciju ispravnosti donesnih odluka te precizniji iskaz potrebnog vremena i troška aktivnosti. Ranim uočavanjem, i alarmiranjem, svih rizičnih, nepovoljnih radnji, pružene su mogućnosti za pravodobno poduzimanje odgovarajućih, korektivnih mjera i provedbu poboljšanja. Bežične tehnologije pružaju znatan potencijal za primjenu u svrhu praćenja progresa rada i procjene produktivnosti. Međutim, dosadašnja istraživanja ukazuju na nedostatke i ograničenja. Potrebna su daljnja istraživanja njihovih velikih potencijala, a moguće rješenje problematike i kompleksnosti u praćenju progresa rada i procjene produktivnosti predstavlja integracija različitih bežičnih tehnologija. Vizualne tehnologije su, pritom, neizostavno područje bežičnih tehnologija za razvoj odgovarajuće, pouzdane, vjerodostojne, brze i ekonomične metodologije za praćenje progresa izvedbe zemljanih radova uz točnu procjenu produktivnosti građevinskih strojeva.

Ključne riječi: vizualne tehnologije, progres, produktivnost, zemljani radovi


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj