ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 15, lipanj 2018., godište 8
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: U članku su ukratko prikazani najkritičniji faktori koji utječu na temperaturu tla. Većina se tih čimbenika može naći na području grada Mostara. Najjednostavniji i najčešće korištena metoda određivanja površinske temperature tla je obrada termalnih kanala satelitskih scena. Landsat je najduža i najraširenija satelitska misija s slobodnim podacima. Za potrebe ovog istraživanja su korišteni Landsat 5, 7 i 8 satelitske scene i slobodni meteorološki podaci iz kojih su izračunate atmosferske korekcije, a zatim površinska temperatura tla (PTT) za područje Mostara. Korištene su četiri zimska scene (uzete u hladnijem dijelu godine), i četiri ljetne scene (uzete u najtoplijem dijelu godine). Iz obrađenih se podataka može zaključiti da se Mostar može smatrati jednim od najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini i šire.

Ključne riječi: površinska temperatura tla, Landsat misije, daljinska detekcija, urbani toplinski otoci


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj