ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Za potrebe izgradnje odmorišta „Vidikovac“ uz državnu cestu D115 Humac – Bol, nedaleko od Bola na otoku Braču, ukazala se potreba za savladavanje denivelacije ukupne visine od 9 m. Zbog malog raspoloživog prostora uvjetovanog imovinskih odnosima, te zbog zahtjeva uporabnog prostora odmorišta, razmotrene su opcije izgradnje klasičnog armirano-betonskog zida i gabionskog zida ukupne duljine 160 m. U konačnici je odabrana izgradnja gabionskog zida s armiranim zasipom, te su slijed proračuna, prednosti i nedostaci ovog tipa konstrukcije prikazani u ovom radu.

Ključne riječi: gabion, armirani zasip, potporni zid, proračun, vidikovac


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj