Nenad Leder

Pomorski fakultet, Sveučiliše u Splitu, docent


Radovi ovog autora:

 ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj