ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 15, lipanj 2018., godište 8
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Cilj rada je iznijeti opravdanost izvedbe alternativnih kružnih raskrižja u gradu Mostaru u svrhu urbane održivosti, a prema zadovoljavajućim kriterijima. Naime, u urbanim sredinama, zbog ograničenosti raspoloživog prostora, često je nužno istraživati mogućnost primjene nestandardnih rješenja, koja mogu zadovoljiti sve neophodne kriterije. Predstavljena su alternativna rješenja kružnih raskrižja pri rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka u gradu Mostaru.

Ključne riječi: alternativni tipovi, kružna raskrižja, urbana održivost, kriteriji izvedbe


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj