ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Stanje prometnih površina degradira se uslijed klimatskih i meteoroloških uvjeta, prometnog opterećenja i nedovoljnog održavanja. Unutar gradske prometne mreže autobusne postaje su zbog specifičnog opterećenja osobito podložne prijevremenoj pojavi oštećenja. U radu je prikazana analiza stanja kolničkih konstrukcija autobusnih stajališta provedena u gradu Rijeci. Provedena su mjerenja i analize za više parametara što je rezultiralo preporukama za obnavljanje analiziranih kolničkih konstrukcija.

Ključne riječi: kolnička konstrukcija, autobusna postaja, oštećenja


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj