ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Prilikom analize konstrukcija postoji više različitih metoda koje se upotrebljavaju. Metoda koja se najčešće koristi u analizi je metoda konačnih elementa. U razradi problematike rada  također je korištena metoda konačnih elemenata, a vezana je za pomak u pločastim konstrukcijama. Numerički modeli će se aproksimirati konačnim trokutnim elementima u programu CYPE te konačnim kvadratnim elementima u programu TOWER 3D Model Builder. U konačnici će se usporediti rezultati, utjecaj izgleda, gustoće mreže konačnih elementa kao i kvalitete betona na rezultat analize.

Ključne riječi: analiza, trokutna mreža, kvadratna mreža, progib, beton, CYPE, TOWER


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)