ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search

Maja Prskalo

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, prof. dr. sc., dipl. ing. građ., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Articles by same author

 ZAŠTITA KOSINE NA PRISTUPNOM PUTU VE MESIHOVINA

ZAŠTITA KOSINE NA PRISTUPNOM PUTU VE MESIHOVINA

 PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

 IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI NUMERIČKOM METODOM TERZAGHIJA

IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI NUMERIČKOM METODOM TERZAGHIJA

 ANALIZA SLIJEGANJA TEMELJNIH PLOČA METODOM KONAČNIH RAZLIKA

ANALIZA SLIJEGANJA TEMELJNIH PLOČA METODOM KONAČNIH RAZLIKA

 CRKVA U BLAGAJU

CRKVA U BLAGAJU

 NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

 GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

 SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

 HIDROLOGIJA I HIDROGEOLOGIJA SLIVA NERETVE I TREBIŠNJICE, OSVRT NA IZGRADNJU DIJELA HE SUSTAVA - GORNJI HORIZONTI

HIDROLOGIJA I HIDROGEOLOGIJA SLIVA NERETVE I TREBIŠNJICE, OSVRT NA IZGRADNJU DIJELA HE SUSTAVA - GORNJI HORIZONTI

 ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME PILOTNOM STIJENKOM

ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME PILOTNOM STIJENKOM

 PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

 PRIMJERI OCJENJIVANJA I PROCJENE STANJA POTPORNIH ZIDOVA

PRIMJERI OCJENJIVANJA I PROCJENE STANJA POTPORNIH ZIDOVA

 SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

 KALIBRACIJA NUMERIČKOG MODELIRANJA I NOVA DIREKTNA METODA ZA PRORAČUN SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA U PIJESKU

KALIBRACIJA NUMERIČKOG MODELIRANJA I NOVA DIREKTNA METODA ZA PRORAČUN SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA U PIJESKU

 UTJECAJ MODELIRANJA KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA NA JEDNOSTAVNI 3D OKVIR IZLOŽEN HORIZONTALNOM SIMETRIČNOM OPTEREĆENJU

UTJECAJ MODELIRANJA KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA NA JEDNOSTAVNI 3D OKVIR IZLOŽEN HORIZONTALNOM SIMETRIČNOM OPTEREĆENJU

 NUMERIČKO MODELIRANJE SLIJEGANJA ZA PLITKE TEMELJE NA SLOJEVITIM TLIMA

NUMERIČKO MODELIRANJE SLIJEGANJA ZA PLITKE TEMELJE NA SLOJEVITIM TLIMA

 GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR

GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka