ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Alojz Filipović

Federalni zavod za geologiju, BiH, dipl. ing. geol.


Radovi ovog autora:

 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN SA PODRUČJA CENTRALNE BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN SA PODRUČJA CENTRALNE BOSNE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj