ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Bosna i Hercegovina je usvojila akcioni plan korištenja obnovljivih izvora energije, plan je dosta ambiciozan i predviđa do 2020.god. dostići 41% energije iz obnovljivih izvora. U ovom radu će se prikazati mogućnost korištenja šumskog otpada za proizvodnju električne energije. Dva osnovna obnovljiva izvora energije Bosni i Hercegovini su energija vode za proizvodnju električne energije i biomasa za proizvodnju toplotne energije. Hidropotencijal se iskorištava uglavnom u velikim hidroelektranama od strane tri bosansko-hercegovačke elektroprivrede dok korištenje biomase podrazumijeva tradicionalno iskorištavanje drveta kao čvrstog goriva u domaćinstvima i lokalnim kotlovnicama bez ikakve kontrole i granica. BiH ima zavidne potencijale biomase čemu ide u prilog i činjenica da je oko 50% teritorije BiH je pokriveno šumama pri čemu ne treba zanemariti i biomasu nastalu u poljoprivredi. U ovom radu uzeli smo za primjer mogućnost korištenja šumskog otpada za proizvodnju električne energije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu i tuzlanskom kantonu. Kroz rad će biti prikazan utjecaj korištenja obnovljivih izvora energije na energetsko stanje, zaštitu okoliša te sociološki aspekt korištenja energije iz obnovljivih izvora.

Ključne riječi: obnovljivi izvori, energija, okoliš, biomasa


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj