ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdenko Mandić

dipl. ing. kem. teh.


Radovi ovog autora:

 UVOD U OKOLIŠNO - ODRŽIVI RAZVOJ

UVOD U OKOLIŠNO - ODRŽIVI RAZVOJ

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj