ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U prvom dijelu ovog rada dan je povijesni osvrt na gradnju kamenom u BiH, od predrimskih vremena do danas. Klasičan način primjene kamena kao konstruktivnog elementa je gotovo potpuno istisnut, pa kamen služi uglavnom kao ukrasno‐zaštitna obloga nosive konstrukcije izvedene od drugih materijala. U drugom dijelu ovog rada dan je osvrt na gradnju slatkovodnim (jezerskim, sedrastim) vapnencima u BiH. Poseban osvrt u ovom radu dan je na gradnju kamenom „miljevina“/“muljika na većem broju lokaliteta, pretežno u krškim poljima Hercegovine, jugozapadne BiH, ali i u Središnjoj Bosni. Tamo gdje je bilo sedre ili „tenelije“, odnosno vrlo slične „miljevine“, koje se daju lako obrađivati, tamo su i građevine elegantnije, nježnije i profinjenije, od antičkih vremena do danas… K

Ključne riječi: kamen, vapnenac, „tenelija“, „miljevina“, „muljika“


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj