ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Tuneli su vrlo zahtjevni, skupi i značajni objekti, posebno oni koji su u sklopu važnih energetskih građevina. Takav je i pristupni tunel HE Rama. Riječ je o tunelu dugom 545 metara kojim se dolazi do postrojenja hidroelektrane. Izgradnja HE Rama započela je 1964.godine i završila 1968.godine kada je i puštena u pogon. Osnovna stijenska masa u kojoj su smješteni svi podzemni objekti vezani za strojarnicu su vapnenci koji pripadaju anizijskom katu i dijabaz-rožna formacija srednjeg trijasa, a na pojedinim mjestima se pojavljuju proboji eruptiva i metamorfita. U ovom radu dat je prikaz analize recentnog stanja diskontinuiteta na šest lokacija koje se nalaze na otkrivenom lijevom zidu pristupnog tunela.

Ključne riječi: diskontinuitet, stijena i tunel


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj