ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Izgradnjom pojasnih utvrda na granici s Crnom Gorom u području Trebinja i Bileće Austrougarska Monarhija uspostavila je u Hercegovini prvu obrambenu crtu koja je bila jamac obrane istočnih granica. Kao pričuvna druga obrambena crta izabran je pojas Kalinovik, Ulog-Obrnja, Nevesinje, Stolac. Pored nabrojenih utvrđenih gradova tu još možemo dodati jako fortificirane Sarajevo i Mostar gdje je zadnji činio pozadinsku potporu za navedene prve dvije hercegovačke crte. Stolac kao dio druge obrambene crte je imao tri utvrde i veliki kompleks obrambene vojarne. Sve austrougarske utvrde u Hercegovini ispunile su svoju ulogu i tijekom Prvoga svjetskog rata protivnička strana nije uspjela probiti i zauzeti branjeno područje.

Ključne riječi: pojasna utvrda, austrougarska vojska, obrambena vojarna, obrambena crta, topništvo


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj