ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Koncept uvaljanog betona (UB) je nastao kombiniranjem ekonomičnosti i brzine (opreme) građenja nasutih brana sa sigurnošću betonskih brana. Tehnologija UB je našla veliku primjenu širom svijeta, prvenstveno za građenje i sanaciju betonskih brana, ali i za građenje industrijskih kolnika, parking prostora, cesta, auto-cesta, aerodromskih pista, te za brojne druge primjene. U proteklih pola stoljeća, od nastanka ideje o građenju UB brana i probnih građevina, preko prvih UB brana početkom 1980-tih godina, do danas uspješno završenih UB brana visine preko 200 m, UB je prešao dug i zahtjevan put od ideje do opće prihvaćenog metoda građenja. U prvom dijelu rada dat je uvod o UB, kratka povijest građenja UB brana i njihove projektne filozofije. U središnjem dijelu rada prikazano je 10 posebno izdvojenih projekata UB brana I osvrt na projektirane i izgrađene UB brane u BiH i regiji. U zaključcima su istaknuta očekivanja primjene UB kod građenja UB brana, imajući u vidu održivi razvoj.

Ključne riječi: (u)valjani beton, UB, brana, tehnologija, građenje


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj