ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Borislav Puljić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, doc. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 JOSIP PL. VANCAŠ I HRVATSKI ARHITEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1860. DO 1918. GODINE

JOSIP PL. VANCAŠ I HRVATSKI ARHITEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1860. DO 1918. GODINE

Autor(i): Borislav Puljić
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj